KOSTELOOS INSTAPPEN VANAF € 100.000

Beleggen in recreatief vastgoed via Resort Capital Fund kan al vanaf 100.000 Euro. U kunt later altijd bijstorten en relatief eenvoudig tot de helft van uw belegging (tot een minimum van 100.000 Euro) weer opnemen (helemaal uitstappen kan onder voorwaarden welke u leest in het Informatie Memorandum). Instappen is bovendien kosteloos.

BOVENGEMIDDELD RENDEMENT

Resort Capital Fund gaat voor een bovengemiddeld rendement van 8% per jaar. We verwachten boven de 5% per jaar te komen, want bij een behaald netto rendement van minder dan 5% per jaar (1,25% behaald netto rendement per kwartaal) worden geen fee's berekend en betalen wij diverse fondskosten zelf. Een hoger resultaat is dus zowel in het belang van u als van het fondsmanagement.

De beoogde doelstelling van het rendement wordt in het informatiememorandum weergegeven als een rendement van 8%. Hoewel deze percentages geen harde garanties zijn, kunnen wij dit wel in belangrijke mate beïnvloeden. Dit komt, zoals hierboven weergegeven, door het niet berekenen van fee's of kosten als het rendement lager is dan 5%. Uiteraard gaat beleggen altijd gepaard met risico's. Deze risico's zijn zorgvuldig voor u uitgewerkt in het informatiememorandum.

Het Resort Capital Fund kwalificeert als een beleggingsfonds. De bedragen die door beleggers worden ingelegd, worden collectief belegd. In ruil daarvoor krijgen beleggers deelnemingsrechten in het collectieve vermogen, uiteraard naar rato van de hoogte van de inleg. Beleggers delen naar rato van het aantal deelnemingsrechten in de rendementen die met het collectieve vermogen worden behaald. De assets van het Resort Capital Fund en de behaalde rendementen zijn aldus niet individualiseerbaar. Voor meer informatie verwijzen wij naar het informatiememorandum waarin de belegging in dit product wordt uitgelegd en de daarbij behorende risico's zijn omschreven.

Hoewel een belegging in een beleggingsfonds een wezenlijk andere investering is dan de (rechtstreekse) aankoop van een vakantiewoning, bieden de kenmerken van een beleggingsfonds een aantal aantrekkelijke voordelen.

EIGEN VAKANTIEWONING

INVESTEREN VIA RESORT CAPITAL FUND

Uitstappen kan alleen door uw vakantiewoning volledig te verkopen     

  Uitstappen voor 50% kan in beginsel elk kwartaal, uitstappen onder voorwaarden, na 5 jaar kosteloos

Laag rendement? Dan betaalt u desondanks verhuurcommissie en andere kosten

U betaalt pas een performance fee en fondskosten bij een behaald netto rendement van meer dan 1,25% per kwartaal, oftewel ca .5% behaald netto rendement op jaarbasis

U betaalt de gehele koopsom van de woning plus aankoopkosten

Kosteloos instappen al vanaf 100.000 Euro

U steekt uw vermogen in één woning op één locatie

Inleg gespreid over toplocaties geselecteerd door recreatievastgoed-experts en een verantwoord gedeelteelte wordt geinvesteerd in markt neutrale liquide beleggingen, om flexibiliteit te kunnen bieden

Elke keer op vakantie naar hetzelfde huisje

Keuze uit tienduizenden vakatiewoningen met korting

EENVOUDIG UITSTAPPEN

Vakantiehuis gekocht? Dan kunt u niet zomaar weer over uw geld beschikken op het moment dat u dat zou willen. Als belegger in het Resort Capital Fund kunt u daarentegen wél eenvoudig (deels) uitstappen. Tot de helft van uw belegging kan dat elk kwartaal (minimale participatie is altijd 100.000 Euro). Ook volledig uitstappen is mogelijk. Maar bij onvoldoende liquide middelen en/of inschrijvingen kan de fondsbeheerder dan eerst besluiten tot het gedeeltelijk verkopen van één of meerdere beleggingen. Uitstappen na 5 jaar is kosteloos, bij eerder uitstappen wordt een uitstapvergoeding van 2% in rekening gebracht.

GEEN ROMPSLOMP, GEEN ZORGEN

Investeren in recreatievastgoed zonder omkijken naar een eigen vakantiehuis; dat scheelt een hoop zorgen. Onze experts zitten namens u aan tafel en verzorgen de koop, het beheer, verhuurcontracten en alle bijkomende verplichtingen zoals vooruitbetaling parkkosten, onderhoudskosten en aankoopkosten. U draagt hier ook geen persoonlijke verantwoordelijkheid voor. Een keer per kwartaal ontvangt u een statement van de waarde van het fonds. Dit statement wordt gepubliceerd op de website en is openbaar in te zien bij Bloomberg.

NIET STEEDS NAAR HETZELFDE HUISJE MAAR KEUZE UIT TIENDUIZENDEN WONINGEN IN HEEL EUROPA!

Met een eigen recreatievilla, zit je op vakantie steeds op dezelfde plek. Beleggers in Resort Capital Fund kunnen kiezen uit alle woningen op locaties waarin het fonds investeert én uit tienduizenden vakantiewoningen die via de labels van de BungalowNet Group worden aangeboden. U kunt er zo vaak op vakantie of een weekendje weg als u wilt, telkens met 10% korting. Ook bieden de locaties vaak nog extra voordelen zoals een golfstrippenkaart en andere kortingen. Dat is pas ontspannen investeren!

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

DOWNLOAD HIER ONZE DIGITALE BROCHURE

OF BLIJF PER MAIL OP HOOGTE VIA ONZE NIEUWSBRIEF

DOWNLOAD BROCHURE