FONDSSTRUCTUUR: HOE WERKT HET?

UITSTAPPEN KAN PER KWARTAAL DOOR GROTE LIQUIDITEIT

Een deel van het beheerde kapitaal (ten minste 30%) blijft liquide. Hierdoor is het in beginsel mogelijk voor beleggers om op kwartaalbasis in- en uit te stappen. Tevens stelt dit het fonds in staat om op de juiste momenten investeringen te doen op toekomstige overige locaties.

MINDER RENDEMENT UIT VERHUUR EN BELEGGINGEN, GEEN ZORGEN

Het Resort Capital Fund berekent pas kosten en provisies bij een netto rendement van meer dan 1,25% per kwartaal, oftewel ca. 5% behaald netto rendement op jaarbasis. De doelstelling is echter een netto rendement te behalen van 8% per jaar en hoger. Dat verwachten wij te behalen uit de verhuur en in beperkte gevallen tevens uit verkoop. Daarnaast wordt verwacht rendement te behalen uit markt neutrale beleggingen van de liquide gelden.

GEEN VENNOOTSCHAPSBELASTING

Vanwege de beperkte overdraagbaarheid van participaties wordt het fonds voor de vennootschapsbelasting aangemerkt als ‘fiscaal transparant’. Daardoor is het niet belastingplichtig voor de Nederlandse vennootschapsbelasting.

U BENT DE EERSTE DIE PROFITEERT

Tot een behaald netto rendement van 1,25% per kwartaal, oftewel ca. 5% behaald netto rendement op jaarbasis, betaalt de belegger geen van de hierna genoemde fees of fondskosten (zelfs geen verhuur commissie). Pas als het netto rendement hoger is, heft het fonds een fee van 25% over het netto resultaat (i.p.v. een commissie van 25% over het bruto resultaat) en een management fee van 2% per jaar voor het fondsbeheer en kosten.

BOVENGEMIDDELD RENDEMENT DOOR SLIM INVESTEREN

Het succes van een belegging wordt in belangrijke mate bepaald door de bouw- of aanschafkosten van de vakantievilla’s. Resort Capital Fund verwacht bovengemiddeld rendement te behalen door scherp te letten op de investeringskosten en een optimale prijs-kwaliteitverhouding van onze projecten. Als fondsbeheerder denken wij vanaf de start van elk project mee in uw belang: het behalen van een bovengemiddeld rendement voor de lange termijn.

DE ADMINISTRATEUR

De administrateur van het Fonds is Circle Investment Support Services B.V. Dit bedrijf is onderdeel van  Circle Partners, een internationale groep die financieel administratieve diensten verleent aan privécliënten, bedrijven en instellingen. De administrateur is onder andere verantwoordelijk voor de beleggingsadministratie en de financiële administratie, het periodiek berekenen van de Netto Vermogenswaarde en het uitbetalen van vergoedingen en onkosten.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

DOWNLOAD HIER ONZE DIGITALE BROCHURE

OF BLIJF PER MAIL OP HOOGTE VIA ONZE NIEUWSBRIEF

DOWNLOAD BROCHURE