Disclaimer

De beheerder van het Resort Capital Fund – Resort Capital Fund Management B.V. – maakt gebruik van de vrijstellingsregeling (ook wel ‘AIFM registratieregime’ genoemd) van artikel 2:66a van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Resort Capital Fund Management B.V. is niet vergunningplichtig ingevolge de Wft en staat aldus niet onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op grond van het deel Prudentieel toezicht financiële ondernemingen respectievelijk het deel Gedragstoezicht financiële ondernemingen.

Resort Capital Fund Management B.V. is als beheerder AIFM-geregistreerd bij de AFM.

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld als algemene informatie is en derhalve niet volledig. Voor een compleet overzicht van alle informatie over de belegging en de bijbehorende risico’s verwijzen wij u naar het informatiememorandum van het Resort Capital Fund. Tevens verwijzen wij u naar het Essentiële informatiedocument (Eid). Een beslissing om te beleggen in het Resort Capital Fund kan en mag uitsluitend worden gebaseerd op de informatie uit het informatiememorandum. Potentiële beleggers wordt geadviseerd het informatiememorandum nauwkeurig te lezen en zo nodig advies in te winnen bij een eigen juridisch, fiscaal en/of financieel adviseur.

De waarde van investeringen als deze kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De risico’s van een investering in het Resort Capital Fund zijn beschreven in het informatiememorandum.