Veel gestelde vragen

Het Resort Capital Fund verwacht rendement te behalen door middel van de verhuur van de vakantiewoningen, met de ondersteuning van beleggingen in markt neutrale liquide beleggingen.

De verwachting is dat het fonds direct al vanaf het eerste kwartaal de beoogde doelstelling zal halen. De eerste investeringen van het fonds in de villa’s op Landgoed Bergvliet zullen naar verwachting al snel renderen nadat de investeringen zijn gedaan. De verhuur wordt bij aanvang van de bouw van de villa’s al voorbereid op het aantal woningen dat wordt afgeleverd. Door het kleinere aantal woningen zal de bezettingsgraad ook wat hoger liggen en doordat de verplichtingen van de aankoopinvesteringen pas na aflevering zijn, zullen diverse kosten (zoals beheerkosten) ook pas later ontstaan, enkele kosten zullen pas vanaf het volgende jaar in werking traden. Het fonds zal effectief gebruik kunnen maken van (tijdelijke) liquide middelen waarmee juist in deze eerste fase voordeel wordt behaald. Het beoogde rendement bedraagt dus vanaf het eerste kwartaal gewoon 2% per kwartaal.

U kunt deelnemen aan het fonds door het contactformulier in te vullen bij het kopje participeren, hier te vinden. Vervolgens zullen we contact met u opnemen om het proces uit te leggen. Dit zal gebeuren middels een simpel inschrijfformulier.

Geld van een participant stort uzelf naar de ABN Amro bankrekening van de stichting juridisch eigenaar Resort Capital Fund die wordt geleid door een onafhankelijke zelfstandige directie, deze directie wordt gevoerd door Circle Partners en treden op als juridisch eigenaar.

Circle Partners is daarnaast de administrateur van het fonds, deze voert de administratie voor alle participanten, berekent en publiceert ook de rendementen. Veel van de grootste Nederlandse beleggingsfondsen laten de bewaar- en administratiefunctie verzorgen door Circle Partners. Circle Partners, is een onafhankelijke fonds administrateur en juridisch eigenaar met meer dan 15 jaar ervaring in fonds administratie. Opgericht in 2000, met het eerste kantoor in Nederland, op dit moment voert Circle Partners haar services uit in vrijwel alle bloeiende economische jurisdicties ter wereld voor fondsen, banken, stichtingen en gemeentes.

De stichting Juridisch Eigenaar Resort Capital Fund doet de aankoop van het vastgoed.

Het minimale bedrag waarmee u kunt participeren is 100.000 EURO, de minimale vervolgstorting of opname is 10.000 EURO.

U kunt instappen of uitstappen bij het fonds door het inschrijf/uitstap formulier hier op te vragen, dit formulier vult u compleet in en stuur deze per post of email inclusief de gevraagde documenten naar de fonds administrateur Circle Investments Support Services BV, t.a.v. Investor Services, Smallepad 30, 3811 MG te Amersfoort of via e-mail naar investors.nl@circlepartners.com.

U kunt daarbij direct uw participatiegelden overmaken naar de ABN rekening die staat vermeld op het inschrijfformulier. Uw inschrijfformulier en gelden dienen te zijn ontvangen 5 werkdagen voor de laatste dag van het kwartaal. Op de eerste dag van de nieuw maand zullen uw participaties worden toegekend en vanaf dat moment neemt u deel in het fonds.

Uw participatiegelden maakt u zelf over naar de ABN Amro bankrekening van de Stichting juridisch eigenaar Resort Capital Fund in ruil voor participaties in het fonds. Circle Partners voert de onafhankelijke directie van deze stichting en treedt op als juridisch eigenaar. Veel van de grootste Nederlandse beleggingsfondsen laten de bewaarfunctie verzorgen door Circle Partners. Door deze structuur bent u zeker dat Resort Capital Fund enkel kan beleggen met het fondsvermogen en geen gelden kan opnemen uit het fonds. Daarnaast zijn er onafhankelijke derde partijen betrokken bij bewaar- en administratie plichten van het fonds wat zorgt voor volle transparantie en geen belangenverstrengeling.

Stichting Juridisch Eigenaar Resort Capital Fund, welke wordt bestuurd door Circle Partners, is de onafhankelijke bewaarder van het fonds. Veel van de grootste Nederlandse beleggingsfondsen laten de bewaar functie verzorgen door Circle Partners. CirclePartners, heeft meer dan 15 jaar ervaring in fonds administratie. Opgericht in 2000, met het eerste kantoor in Nederland, op dit moment voert Circle Partners haar services uit in vrijwel alle bloeiende economische jurisdicties ter wereld voor fondsen, banken, stichtingen en gemeentes.

U heeft de mogelijkheid in te loggen bij de administrateur Circle partners via onderstaande link: Login Circle Partners

Hier kunt u de stand van uw participatie bekijken. Ook zal Circle partners ieder begin van een nieuw kwartaal een statement sturen over uw resultaten van de voorgaande maand.

Wilt u investeren in het fonds, of een bijstorting doen? U kunt ons makkelijk bereiken, alle gegevens van het fonds vindt u op deze pagina. U kunt daar ons email-adres of telefoon nummer vinden. Wij zullen u na contact het juiste inschrijf formulier doen toekomen. Dit formulier vult u compleet in en stuur deze per post of email inclusief de gevraagde documenten naar onze administrateur Circle Investments Support Services BV, t.a.v. Investor Services, Smallepad 30, 3811 MG te Amersfoort of via e-mail naar investors.nl@circlepartners.com.

De bezittingen en schulden van Resort Capital Fund Management B.V. zijn gescheiden van alle bezittingen en schulden van het fonds. Circle Partners administreert en voert het management over de Stichting. De Stichting (Stichting Juridisch Eigendom Resort Capital Fund) is de juridische entiteit achter het Fonds.

Het fonds is een Fonds voor Gemene Rekening (FGR) en Fiscaal transparant. Dat wil zeggen dat indien u vanuit privé (box 3) belegt, uw winsten in Box 3 worden afgerekend. Indien u echter vanuit uw onderneming belegt, worden deze rendementen ook in uw bedrijf als winst aangemerkt. Een FGR is geen juridische entiteit, de juridische entiteit van het fonds is de Stichting Resort Capital Fund Management. Het management en administratie hiervoor wordt gevoerd door Circle Partners. Circle Partners is op dit gebied een gerenomeerde partij die ook voor de overheid (etc) fondsen administreert en directie voert.

Het fonds rekent een management fee van 2% per jaar. Dit is een fee die wordt berekend over het fonds vermogen. Daarnaast rekent het fonds een performance fee van 25% over het netto resultaat, indien het behaalde netto resultaat boven de 5% per jaar uitkomt.

Alle getoonde rendementen zowel op de website, als door Circle Partners verstrekt zijn de nettorendementen. U kunt de resultaten hier bekijken.

De Beheerder beschikt niet over een vergunning voor het Fonds als bedoeld in artikel 2:65 van de Wft. Artikel 2:66a Wft is van toepassing.
Laatstgenoemd artikel bepaalt dat geen vergunning voor zover participaties slechts kunnen worden verworven tegen een tegenwaarde van ten minste € 100.000 per participant.
De Beheerder en het Fonds staan dus niet onder toezicht van de AFM. De Beheerder is wel geregistreerd als een “uitgezonderde beheerder” in het register van de AFM.